کارنامه واقعی آقای خامنه ای همین خلاصه ایست که می خوانید

در دوران رهبری آیت‌الله خامنه ای جنایات و فساد بی شماری رخ
داد که ملت از آن بی خبرند.

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!