تفاخر به جهالت

خبر میرسد که حاج آقا آیت الله جوادی آملی که “مرجع تقلید” تشریف دارند در جلسه اختتام “کنفرانس بین المللی فقه و قانون” که سه روز هم طول کشیده تا “پژوهشگران ایرانی و خارجی” به رتق و فتق امور بپردازند گفته :

” حقوق بشری که سازمان ملل و جوامع بین المللی حول محور آن تنظیم شده است، به هیچ عنوان پایه علمی ندارد و کشورهایی که در قانون گذاری به فقاهت تکیه نکرده اند هم قانون خود را بر پایه غیر علمی بنا کرده اند.”

به عبارت دیگر؛ حقوق بشر و قانونی که چشم از حدقه در نیاورد، لنگ و پاچه پاره نکند، دختر بچه به عقد خر پیر ندهد و ضعیفه ها را نصف مردان حساب نکند و دیگر از ایندست ارزشگذاری های علمی بدرد نمیخورد و لابد همانند اقتصاد، مال خر است.

تنها و تنها چاره، تلاش بی امان برای سرنگونی نظام پربرکت مسلمین “اصلاح طلب” و غیره است و لاغیر، اینها اهلی نخواهند شد.

تبریک

پ.ن. به اینجا و اینجا هم سرکی بکشید.

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!