جمهوری آذربایجان از کشف یک ‘گروه تروریستی مرتبط با ایران’ خبر داد

وزارت امنیت ملی جمهوری آذربایجان اعلام کرد که پلیس این کشور اعضای یک گروه تروریستی را بازداشت کرده است که برای ایران کار می کردند.

بر اساس اطلاعیه وزارت امنیت ملی جمهوری آذربایجان که از تلویزیون دولتی “آذ تی‌وی” منتشر شد، این افراد قصد حمله تروریستی علیه “شهروندان خارجی” را داشتند و مشغول جمع آوری اطلاعات در مورد اهداف خود بودند.

این اطلاعیه می افزاید که مقادیر زیادی مواد منفجره، سلاح و مهمات از بازداشت شدگان به دست آمده است.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!