جَنگِ خوب

سرتیپ پاسدار محمد حجازی، معاون ستاد کل نیروهای مسلح نظام پربرکت مسلمین “اصلاح طلب” و غیره گفته:

“مفهوم تغییر استراتژی که مقام معظم رهبری اعلام کردند این است که ما دیگر منتظر نمی‌مانیم تا دشمنان دست به اقدام علیه ما بزنند و بعد ما تازه اقدام عکس‌العملی انجام بدهیم.”

به عبارت دیگر؛ وحوش در شُرف مسلح شدن به سلاح غیرقانونی هسته ای که بارها و بارها اعلام کرده اند در پی محو اسرائیل از صفحه روزگار میباشند و تازگیها فعالیتهای تروریستی خود را به صورت چشمگیری افزایش داده اند، رسماً اعلام میکنند که استراتژی حمله پیشگیرانه را پیش گرفته اند.

سئوال:

آیا نازنینانی که مخالف استراتژی حمله پیشگیرانه از جانب کشورهای دموکراتیک هستند؛ همین مخالفت را درقبال وحوش جنگ طلب ایرانی کُش ایران ویران کُن هم دارند؟

آیا مخالفین راستین جنگ باید جنگ طلبی، تحریکات مداوم رژیم منجمله عملیات تروریستی و سرپیچی از فرامین شورای امنیت را به گردن دیگران بیاندازند؟

تبریک

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!