نامه 100 خبرنگار به قاليباف برای نجات خانه دايي‌جان ناپلئون

جناب آقاى محمد باقر قاليباف شهردار محترم تهران با سلام و احترام، خبرهاى رسيده حاکى از آن است که خانه – باغ اتحاديه (امين‌السلطان) به عنوان تنها باغ‌ بازمانده از خيابان لاله زار قديم و يکى از نفايس معمارى عصر قاجار، در آستانه تخريب قرار دارد. اين خانه که پيش‌تر در فهرست آثار ملى ايران به ثبت رسيده بود، با مساعى مالکان و شکايت به ديوان عدالت ادارى از اين فهرست خارج شد تا موانع قانونى براى تخريب آن برطرف شود. نگرانى از اين موضوع وقتى دوچندان مي‌شود که بدانيم تخريب اثرى اين‌چنين بي‌همتا، آن هم به شيوه‌اى کاملا غيرمسبوق، سدى را خواهد شکست که از پى آن سيل تخريب بناهاى تاريخى پايتخت مهارناپذير خواهد شد.

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!