ولایتی: ایران و حزبالله محکم در کنار رژیم سوریه ایستادهاند

علی‌اکبر ولایتی، مشاور امور بین‌الملل آیت‌الله علی خامنه‌ای،
رهبر اسلامی ایران، ضمن انتقاد شدید از کشورهای اسلامی و عربی در حمایت از
بشار اسد با اطمینان گفت که سرنگونی رژیم سوریه محقق نخواهد شد.

علی‌اکبر ولایتی روز پنجشنبه (۲۳ فوریه/۴ اسفند) در دومین همایش “نخبگان
فرهنگی سپاه” شرکت کرد و برای نخستین بار به‌عنوان مشاور ارشد آیت‌الله
خامنه‌ای در امور بین‌الملل در باره رویدادهای سوریه موضع گرفت.

ولایتی که دبیرکل مجمع جهانی بیداری اسلامی است، در سخنان خود مواضع
کشورهای اسلامی و عربی منطقه در رابطه با سوریه را با لحنی تند مورد انتقاد
قرار داد.

به گزارش خبرگزاری فارس، ولایتی گفت «مرتجعین عرب طرفدار مردم سوریه
شده‌اند» و «فلان حکومت که ادعای اسلامیت دارد، عضو ناتو شده است». به نظر
می‌آید منظور ولایتی دولت ترکیه باشد.

مشاور آیت‌الله خامنه‌ای در امور بین‌المل…

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!