حکومت ایران در “آرزوی نبرد رو در رو” با اسراییل


ا
حمد وحیدی، وزیر دفاع ایران، گفته است که حمله احتمالی اسرایل علیه ایران به نابودی دولت اسراییل خواهد انجامید و حکومت ایران آرزوی نبردی رو در رو با اسراییل را دارد.

احمد وحیدی با تمجید از حسن نصرالله رهبر حزب الله لبنان گفت “برخی او را با نهرو و ماندلا مقایسه می‌کنند اما بدون شک سیدحسن نصرالله از آنها بالاتر است چراکه مثلا نهرو فقط به هند فکر می‌کرد و ماندلا فقط در فکر آفریقا بود، اما سید حسن نه فقط به لبنان بلکه به افقی بالاتر یعنی جهان اسلام می‌اندیشد.”

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!