ایرانیان آرزومند جنگ با اسرائیل

وزیر دفاع نظام پربرکت مسلمین “اصلاح طلب” و غیره، سردار پاسدار احمد وحیدی که بدلیل دست داشتن در عملیات تروریستی در آرژانتین، بنا بر در خواست آن کشور حکم جلب اینترپل دارد گفته:

” آنها برای اینکه مشکل روانی‌شان را حل بکنند، سروصدای زیادی کرده و دم از عملیات علیه ایران می‌زنند اما اینها اظهارات مضحکی است.

آنها نمی‌دانند که مبارزین رزمندگان ایرانی آماده‌اند تا در صورت این حماقت اسرائیل را از صحنه روزگار محو کرده و ملت ایران همواره آرزوی نبرد رو در رو با رژیم صهیونیستی دارند”

خبرگزاری فارس که وابسته به پاسداران است در ترجمه انگلیسی این خبر، آن بخشی که وحیدی از آرزوی ملت ایران برای نبرد خبر میدهد را حذف کرده است.

سئوال:

آیا ملت ایران “همواره آرزوی نبرد رو در رو” با اسرائیل دارد؟

چرا خبرگزاری فارس این “آرزو” را در برگردان انگلیسی خبر حذف کرده، آیا از آن شرمنده است؟

تبریک

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!