ایران از تحویل نفت به یونان خوداری کرد+تکمیلی

هفته پیش سخنگوی وزارت نفت اعلام کرد ایران از این پس به فرانسه و انگلیس نفت نخواهد فروخت

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!