دستگیری زن لُخت در حمام منزل ۳؛

کوهیار گودرزی را بخاطر دارید، مادر او، بانو پروین مخترع را بیاد می آورید؟

کوهیار فعال حقوق بشر است و چندین و چند ماه است که در سویت انفرادی پذیرایی میشود.

مادر او؛ بانو پروین مخترع هم یک روز پس از دستگیری کوهیار در زمانیکه در حمام منزل در حال استحمام بود توسط چهار رأس مأمور نره خر که از دیوار بالا رفته و وارد منزل او شده بودند دستگیر شد و از آنزمان در اسارت است.

اکنون خبر میرسد که کوهیار ” در دادگاه به اتهامات تبلیغ علیه نظام و اجتماع و تبانی علیه نظام به ۶ سال حبس محکوم شد.”

“دادگاه” بانو مخترع هم “با اتهام توهین به شهدا و رهبری قرار است روز ۷ اسفندماه برگزار شود.”

تجربه سی و سه ساله ثابت کرده که ظلم بی امان نظام پربرکت مسلمین “اصلاح طلب” و غیره حد و حصر ندارد.

تحریم نفت/گاز/ بانگ مرکزی/ بازرسی ترابری هوایی دریایی آغاز کار است و باید پیش از دیر شدن، جهان آزاد به ایرانیان کمک لجستیکی کند تا رژیم وحوش جنگ طلب را که در حال مسلح شدن به سلاح هسته ای است سرنگون سازند.

تبریک

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!