حاکمیت نا مشروع نیارمند مجلس نامشروع است

از بدو
پیروزی انقلاب و رفراندوم ختم نظام شاهنشاهی و شکل گیری جمهوری
در ایران، تا انتخاباتی که زیر نظر مستقیم علی خامنه‌ای و
ولیعهدش “مجتبی” اکنون تدارک برگزاری‌اش را می‌بینند، در هیچ
دوره‌ای و در هیچ انتخاباتی اینگونه مردم بی اعتناء به
انتخابات نبوده اند.

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!