حسادت خَرکی به فرهادی

“فیلم «جدایی نادر از سيمين» تصویر کج و مأجوجی از ایران دارد؛ فضاي تلخ و تیره و تاريكی از جامعه ایران به تصویر مي کشاند، در حالی كه بنيان‌های خانواده ایرانی بسیار سست و شکننده می باشد و سودای رفتن به خارج و ایجاد امنیت برای خانواده در این فیلم بسیار مشخص است.

آنها مي‌خواهند از ایرانی كه پرچمدار آزادي‌خواهی و عدالت‌جويی و حکومت بدون وابستگی به غرب خصوصا آمريكاست، چشم‌پوشی كنند و توسط فيلم‌هايی مانند «جدایی نادر از سيمين» كه به مجامع جهانی راه پیدا می كند، تصویر نادرست درونی ایران را نمایش دهند.

اصغر فرهادی در راستای انديشه‌های آمريكا، اروپا و صهيونيست‌ها قدم بر مي‌دارد.”

این حرفها را حاج آقا جمال شورجه؛ کارگردان ارزشی از قماش همان حاج آقا فرج الله سلحشور خودمان زده. آقا جمال یک دوجین فیلم ساخته که بدرد در کوزه گذاشتن هم نمیخورند.

سئوال:

آیا همه این آسمون ریسمون بافتن های حاج آقا جمال که با وجود دسترسی به همه منابع دولتی در فیلمسازی پُخی نشده؛ از سر حسادت خرکی به فرهادی نیست؟

تبریک

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!