گزارش تصویری/ اجرای طرح امنیت اجتماعی در شرق استان تهران

در طرح ارتقا امنیت اجتماعی که ظهر امروز در شرق استان تهران اجرا شد ماموران نیروهای انتظامی اقدام به جمع آوری تجهیزات دریافت ماهواره کردند.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!