آلبومی تازه از خواننده اسرائیلی متولد تهران

ریتا ، خواننده اسرائیلی، آلبوم تازه ای به بازار عرضه کرده که بازخوانی ترانه های خاطره انگیز ایرانی است.ریتا متولد تهران است.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!