خودکشی یک زندانی بی دفاع برای رهایی یافت از شرایط قرون وسطایی

 بنابه گزارشات رسیده به “فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران، یکی از زندانیان بند 4 زندان گوهردشت کرج برای رهایی یافتن از شرایط قرون وسطایی و رفتارهای غیر انسانی به زندگی خود پایان داد.
زندانی حمیدرضا بیابانی حدودا 38 ساله در حدود 14 سال است که در زندان گوهردشت کرج در بلاتکلیفی بسر می برد. او را اخیرا از بند 7 زندان گوهردشت کرج به حسینیه سالن 11 بند 4 زندان گوهردشت کرج منتقل کردند. این زندانی بی دفاع به دلیل شرایط قرون وسطایی و رفتارهای غیر انسانی و وحشیانه روز یکشنبه 14 اسفند ماه برای رهایی یافتن از این شرایط که راه برون رفتی نمی یافت اقدام به خودکشی نمود و پس از فریادهای اعتراض آمیز همبندیانش او را به بهداری زندان منتقل کردند و در آنجا جان سپرد.
تقریبا در انتهای هر سالن زندان گوهردشت کرج یک مکانی بنام حسینیه وجود دارد.این مکان یکی از بدترین مکانهای هر بند می باشد که چندین برابر ظرفیت آن زندانی در آن جای داده اند.زندان…

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!