نگاهی بر تیتر های “Fred”

اگر شما هم مانند من هر هفته چندین بار (بر مبنای کار و گرفتاری های دیگر) به سایت ایرانیان.کام رجوع می نمایید، حتما با نوشته های جناب “فرد” آشنا هستید. اینگونه است که با آشنایی افراد با “بلاگر” های گوناگون، هر شخصی نویسنده (های) مورد علاقه و نه چندان مورد علاقه خود را می یابد. که سعی می کند، ان نویسنده ایی را که می پسندد دنبال کند و نویسنده ای را که نمی پسندد – توجهی ننماید . البته همیشه در امور استثنا هم هست، و آن وقتی که شاید تصور کنید آنچه می خوانید خلاف واقعییت یا لااقل تصور شما از واقعیت نوشته شده – پس وظیفه خود می بینید که نظر خود را در میان بگذارید.

یکی از فعال ترین نویسنده های این سایت جناب “فرد” خودمان است، که اگر شماره بالای صفحه درست باشد در ۴ سال گذشته بیش از ۸۸۷ بلاگ (تعداد اخباری که ایشان ارسال کرده را حساب نکردم) کمک کرده اند. این کمک ها اخیرا بصورت ۲ بلاگ روزانه که هر دو شاید اتوماتیک به صفه اول میروند، شاید نه از نظر محتوی بلکه تیتیر خیلی جالب به نظر می آیند. سبک ایشان، در ظاهر اینگونه است که برای بیان یک مطلب احتیاج پیدا میکنند که به ایرانیان یا اقوام احزاب … مختلف توهین بنمایند – سپس در برخی نوشته های خود، ما را با عمق درایت و بینش “خیر خواهانه ” خود آشنا می فرمایند. آنچه نظر مرا جلب کرد، مخلوط کردن این تیتیر هاست: یعنی در درجه اول “فرد” ممکن است یک یک تیتر توهین آمیز را برای دهن کجی (به زعم خودش) انتخاب کرده باشد و در اصل نوشته نکته ای ۱۸۰ درجه مخالف تیتر را پیگیری کند، ، و برخی از این تیتر ها را دقیقا برای توهین انتخاب کرده. اما با عاریت گیری از نوشتار خود ایشان، که –ایرانی– ستیزی در سبک انتخاب تیترهای ایشان ملموس است. نمی دانم دلیل تیترهای انتخابی فرد که اخیرا بیشتر توهین آمیز شده چیست – حدس من و بر مبنای نوشته خود ایشان تاثیر رابطه اسراییل و حکومت فعلی است (فرد جان شما خودت شرح بده آیا سبک نوشته شما به شرایط ایران و اسراییل ربط دارد؟ ولی قبل از پاسخ حتما مروی به تیتر های ۴ سال اخیر بفرما و اینکه چرا لحن نوشته شما بیشتر توهین آمیز شده )
اخیرا “فرد” از ۲ موقعیت استفاده کرده و اسراییل و ایران را متحدان طبیعی دانسته و اگر احدی صحبت یا نقدی به اسراییل داشته باشند، ایشان از جمله معروف “پس شما یهود ستیز” هستید – بجای پاسخ گویی استفاده می فرمایند. ولی جدا از همه اینها- باید بر گفتمان ایشان در مورد حکومتیان پرداخت. استفاده کلماتی مانند تجاوز گر و وحوش برای افشای جنایات رژیم در بسیاری زمان ها ممکن است برای خبر رسانی و نشان دادن عمق فاجعه ضروری باشد. ولی استمرار ان بطور روزمره- و سپس مخلوط کردن آن بطوری که ذکر شد با کلیت ایران – “چپول ها” “توده ای های خائن” “نهضت آزادی های ابله” “فداییان مزودر …..” و “مسلمانان ….” که در کل بخش قبل ملاحظه ای از مردم ما را تشکیل میدهند، بوی تبلیغ تنفر و ترویج انزجار را میدهد. به زبان خود “فرد” که اخیرا استفاده از این تیتر ها برایش نوعی عادت شده- تا بلکه خواننده ها هم برایشان عادی شود- این خود براحتی میتواند نشانی ایرانی ستیزی نهفته جناب “فرد” باشد.
در ضمن اگر شبهه ای بوجود اید که ایشان اصلا سبکش این است که با توهین مطالبش را اعلام می کند شما چرا به ایشان کرده می گیرید لطفا فراموش نکنیم که وقتی پای لابی اسراییل و رابطه با اسراییل میشود، “فرد” دیگر با ان زبان صحبت نمی کند:

AIPAC, Iranians & the common cause
Iranians at AIPAC +
ببینید “مثبت” هم داده به ایرانیانی که در AIPAC بوده اند.

هدف من در اینجا “فرد” جان نشان دادن تشویق استفاده تیتر هاییست که منجر به این نشود که من خواننده فکر کنم شما قصد خدای نکرده “demonization” یا بد جلوه دادن ایرانی ها را داری؟ در تاریخ از این روش بسیار استفاده شده که برای –توجیه- هر عملی- اول طرف مقابل را به سطح پایین تر از انسان نزول داده و سپس هر گونه رفتار با او را مجاز دانست. این همان حربه ایست که حکومت اسلامی از آن با نام خودی – ناخودی استفاده می کند و اگر شما در باطن با آن موفق نیستید پس روشی غیر از آن در نوشته خود اتخاذ فرمایید.

حال نگاهی کوتاه به برخی از تیترهای مقالات “فرد”:

نوکر صفتی ایرانیان ۲
ایرانیان دروغگو
نهضت ابله آزدی
ایرانیان نازیست
حزب خائن توده ۲
ابتذال اسلام
ایرانیان نفهم
ایرانیان چپ ، چپول و کمونیست
ایرانیان بی حیا کمونیست
نوکر صفتی ایرانیان
ایرانیان نق نقو
ایرانیان خر کمونیست
تضاد تمیزی و زیبایی و اسلام
مسلمانان خر مذهب
لذت کشتن ایرانیان
فغان از توحش ایرانیان
اسلام دین بی ادب ها و نادان ها
لذت انتقام گیری ایرانیان
توحش آذرباییجان
اسلام آلت ظلم بر ایرانیان
توحش عید قربان
زنان دردری ایرانی
تشنه به خون اعراب
زنان یک با فاحشه ایرانی
بی ناموسی دختران ایرانی
حزب خائن توده
دفاع از ایرانیان کار حیوانات است
انتشار درخواست یهودی کشی
ایرانیان لیاقت دمکراسی ندارند
ایرانیان چشم به راه دخالت خارجی
نفرت از عجم
لاشی گری زنان ایرانیان
دختران اغفال گر ایران
اقامه توحش ماه رمضان
نازیسم مقدس ایران
وحوش دانشمند ایرانی
زن تجاوز پذیر است
عادت به تجاوز جنسی
ایران عین عراق و لیبی بشه
ایرانیان منحط
نعمات شیطانی ملی گرایی
گور بابای ایرانی
ایرانیان هیچ کاره
همدستی وحوش ایرانی در ۱۱/۹
ایرونی کم ظرفیته
سادیسم ایرانی
ایرانیان وحشی
ایرانیان باید اول آدم بشوند.
کشتن مجاهدین صواب دارد.
چریدن نوروزی
افغانی که آدم نیست
لگد زدن ایرانیان
کلت بهایی
فلان لق ایران

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!