خریت پدران ایرانیان

حقیقت عینی؛ ایرانیان آیینهای باستانی ایرانزمین را دوست دارند، به انجام مراسم شادی بخش پایبند هستند و لذت میبرند، اما  نظام پربرکت مسلمین “اصلاح طلب” و غیره هم چشم دیدن هیچکدام  را ندارد.

چهارشنبه سوری در پیش است و طبق معمول تهدیدات مقامات شروع شده.

نه دهان دریدگی سالها پیش مرحوم آیت الله حاج آقا مطهری که این رسم شادی بخش را از جمله  “خریت پدران” ایرانیان اعلام کرد کاری از پیش برد و نه “حرام” اعلام کردنش توسط آیت الله حاج آقا مکارم شیرازی و نه تهدید به داغ و درفش.

بعد از چهارشنبه سوری، نوروز همیشه پیروز است و بعد سیزده بدر و خلاصه زمان زندگی کردن و دوری جستن از مرگ پرستی حضرات.

تبریک

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!