روز جهانی زن در ايران:۳۴ زنداني، ۲۰۸ سال زندان و ۱۴ زن در انتظار حکم

جـــرس: روز هشتم مارس به عنوان روز جهانی زن در سال ۲۰۱۲ در حالی سپری مي‌شود که ۳۴ زندانی زن با داشتن بيش از ۲۰۰ سال حکم در زندان‌ به سر مي‌برند.

تارنمای خانه حقوق بشر ايران اسامی و اطلاعات ۴۷ زندانی سياسی زن که به خاطر فعاليت‌ها و عقايد خود در بازداشت به سر مي‌برند جمع‌‌آوری کرده و انتشار داده است.

از ميان اين ۴۷ زندان ۳۴ نفر آن‌ها با حکم‌های سنگين حبس در زندان به سر مي‌برند و ۱۴ تن از آنان در بازداشت به سر مي‌برند و در انتظار صدور حکم هستند. ۳۴ زندانی زنی که برای آن‌ها حکم صادر شده است در مجموع به ۲۰۸ سال و ۸ ماه زندان محکوم شده‌اند و در مجموع بايد بيش‌ از دو قرن در زندان به سر مي‌برند. سنگين‌ترين احکام صادر شده برای زندانيان زن مربوط به زنيب جلاليان فعال کرد با داشتن حبس ابد، مهوش ثابت و فريبا کمال‌آبادی از رهبران جامعه‌ی بهاييان در ايران با ۲۰ سال زندان برای هر کدام و سپس فرح واضحان با ۱۷ سال زندان است.

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!