شان‌استون مسلمان نشده!

 

استون مسلمان نشده!

در این برنامه
تلویزیونی ضمن پخش مصاحبه ای از شان استون -که چندی پیش گفته شد مسلمان شده و اسمش
را نیز عوش کرده است و – گفته بود «من اسممو که عوض نکردم ، دينمم تغييرندادم» گفته
شد: حقيقت ماجر ا از اين قراره که اقاي استون يا علي اقاي خودمون اسلام رو هم مثل
بقيه اديان الهي پذيرفته البته اين خودش واقعا خيلي خوب ومبارکه اما ما چرا اين جور
موقعها احساساتي مي شيم وفکر مي کنيم هاليوود هم مسلمان شده.”

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!