اعتصاب غدای دکتر نایب هاشم در اجلاس شورای حقوق بشر

نوزدهمین اجلاس شورای حقوق بشر که هم اکنون در ژنو ادامه دارد، این هفته با ارائه گزارش گزارشگر ویژه حقوق بشر ایران دنبال خواهد شد. دکتر حسن نایب هاشم علیرغم اعتصاب غذای طولانی بطور فعال در اجلاس حقوق بشر شرکت کرده است. او در این مصاحبه اختصاصی در باره اعتصاب غذای خود و همچنین گزارشی را در باره اجلاس ارائه می کند.

نوزدهمین اجلاس شورای حقوق بشر که هم اکنون در ژنو ادامه دارد، این هفته با ارائه گزارش گزارشگر ویژه حقوق بشر ایران دنبال خواهد شد. احمدشهید، پیش از این گزارش مقطعی خود را در مهرماه سال جاری (اکتبر۲۰۱۱) ارائه کرده بود. گزارش آقای شهید طی روزهای آینده در حالی ارائه خواهد شد که قوه قضاییه ایران دو حکم سنگین زندان برای عبدالفتاح سلطانی وکیل برجسته حقوق بشر (۱۸ سال زندان) و نرگس محمدی فعال شناخته شده حقوق بشر ( ۶ سال زندان) درست در روزهای پیش از

انتشار گز… >>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!