خیلی دلمون برات تنگ شده ای بزرگمرد تاریخ ایران

در حالی‌ که آیت‌اللّه مکارم شیرازی چهار شنبه سوری را خرافات خوانده و خواستار حذف آن شده است، جایز است که یادی از شاه شاهان محمد رضا پهلوی بکنیم، کسی‌ که تمام وجودش غرق از عشق ایران و فرهنگ ایرانی‌ بود، نه عشق غزه و جنوب لبنان.

یادش گرامی باد، و همچنین چهارشنبه سوری به همگی‌ ایرانیان راستین (نه شیفتگان فلسطین) خجسته و فرخنده باد.  

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!