رضا پهلوی، پرویز ثابتی و کمک آمریکا

۶ سال پیش:

“وقتی نام پرویز ثابتی را جزو مشاوران رضا پهلوی میبینید چه احساسی به شما دست میدهد؟ فکر میکنید ساختار اطلاعات فعلی تا چه حد بر پایه راه و چاهی بود که او به دست نشاندگانش آموخته بود؟

کمی فکر کنید! آمریکا اگر هم دولت جدید بوجود بیاورد نخواهد گذاشت کسانی که متفاوت میاندیشند زندگی راحتی داشته باشند. ”

دیروز:

“با دفتر رضا پهلوی تماس گرفتم. گفتم که ۶ سال پیش مطلبی را بر اساس اطلاعات آن زمان نوشته‌ام. پرسیدم آیا هیچگونه ارتباطی میان آقای ثابتی و شاهزاده بوده است؟ جواب “نه” بود. پس به این ترتیب، هم اطلاعات من نادرست بوده و هم نتیجه‌گیری‌ام.

نگاه آن زمانم به مساله کمک خارجی را نوشته بودم. الان بعد از ۶ سال نگاهی متفاوت دارم؛ معتقدم که کمک بدون شرط مشکلی ندارد و کمک گیرندگان با عنایت به منافع ملی و حفظ استقلال ایران می‌توانند در باره آن تصمیم بگیرند. “

هر دو نقل قول از کاریکاتوریست، روزنامه نگار و سردبیر سایت خودنویس، نیک آهنگ کوثر است.

گرچه کمک گرفتن از آمریکا برای مبارزه با مسلمین حاکم ایرانی کُش و ایران ویران کُن به قول وحوش، اوجب واجبات است، ولیکن، نکته ای که موجب نوشتن این چند سطر شد موضوع دیگریست.

خوشبختانه دیگر در بین ایرانیان داشتن شجاعت تصحیح و/یا تغییر علنی دیدگاه پیشین امر مذمومی نمیباشد.

به عبارت دیگر؛ آزاد اندیشان خود را مقید “حرف مرد یکی است” نمیکنند، بل، ابلهان با نادیده گرفتن تغییر شرایط و کشف حقایق متضاد با باورشان همچنان حرفشان یکی میماند و خوشبختانه این دارد جا میافتد.

تبریک

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!