ويديويي از نخستين لحظه ورود فرهادي به ايران

اصغر فرهادی (کارگردان فیلم جدایی از نادر سیمین و برنده اسکار بهترین فیلم خارجی) بامداد روز شنبه (20 اسنفد) درحالی وارد ایران شد که به سخنان خود در هنگام دریافت اسکار تاکید کرد و افزود: بهترین جایزه‌ و تبریک برای من ازسوی مسوولان ارشاد زمانی است که خانه سینما باز شود.

 

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!