چهارشنبه سوری جشنی ایرانی بدون نماد اسلامی است

به طور کلی آنچه به مراسم ملی ایران باز
می گردد همراه با شادی است و تقریبا هیچ مراسم ناراحت کننده ای نداریم. این
در حالی است که در اسلام و در شیعه بیشتر مراسمی همراه با ایام غیر
شادمانی است و این تناقض مهمی بین شیعه وسنت های باستانی ایرانی است

 

چهارشنبه سوری یکی از جشن های ایرانی است که در شب آخرین چهارشنبه سال (سه شنبه شب) برگزار می شود.
در شاهنامه فردوسی اشاره هایی درباره بزم چهارشنبه ای در نزدیکی نوروز وجود
دارد که نشان دهنده کهن بودن این جشن است. مراسم سنتی مربوط به این جشن
ملی، از دیرباز در فرهنگ سنتی مردمان ایران زنده نگاه داشته شده است.

واژه “چهارشنبه سوری” از دو واژه”چهارشنبه” که نام یکی از روزهای هفته
است و “سوری” که به معنی سرخ است ساخته شده است. آتش بزرگی تا صبح زود و
برآمدن خورشید روشن نگه داشته می شود.که این آتش معمولا در بعد از ظهر
زمانی که مردم آتش روشن می ک… >>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!