سايت “بازتاب” به دليل افشای امتيازدهی ايران به چين فيلتر شد

سحام نيوز: در پی افشای امتيازدهی فاحش دولت جمهوری اسلامی به چين موسوم به ”ترکمانچای ارزی“، سايت اصولگرای بازتاب، مشمول فيلترينگ توسط نهادهای امنيتی شد.

سايت بازتاب، با انتشار جزئياتی از قرارداد بين ايران و چين، آن را قرارداد ترکمنچای ارزی خوانده و نوشته بود ”سه سال قبل مطابق با يک قرار داد عجيب، دولت ايران درآمد حاصل از فروش نفت را نزد دولت چين در اختيار اين کشور می گذارد تا به عنوان پشتوانه ال سی های خريد کالای چينی برای ايران استفاده گردد.بنابر اين قرارداد، دولت چين علاوه بر آن که پول خريد نفت ايران را نزد خود نگه می دارد ، مديريت اين پول را نيز به عهده دارد و خود اين پول را به ارزهای مختلف می تواند تبديل کند.

کلمه با انتشار فيلترينگ بازتاب، گزارش داده است که اين تارنما پيش از اين نيز مشمول فيلترينگ توسط نهادهای امنيتی و قضايی شده بود.

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!