قاضی مرتضوی تفهیم اتهام شد

مرتضوی که در پرونده حادثه کهریزک متهم بود، در زمینه‌های «معاونت در
قتل»، «نقض حقوق شهروندی» و «هتک حیثیت ناجا» تفهیم اتهام شده است و
احتمالا به زودی به محاکمه خواهد رسید.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!