پیام تبریک فعالین دانشجویی به بهاره هدایت

به گزارش خبرنامه ملّی ایرانیان از دانشجونیوز: بنیاد هارالد ادلستام در سوئد اعلام کرده است که به دلیل “شجاعت فوق‌العاده و تعهد فعالانه به عدالت در برابر نقض حقوق بشر در ایران” این جایزه را به بهاره هدایت اعطا کرده است. بهاره هدایت، عضو شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت، به نه سال و نیم حبس محکوم شده است.

گروهی از فعالین سال های اخیر جنبش دانشجویی همزمان با فرا رسیدن روز جهانی زن و اعطای جایزه بنیاد هارالد ادلستام به بهاره هدایت، پیام تبریکی خطاب به وی صادر کردند.

بنیاد هارالد ادلستام در سوئد اعلام کرده است که به دلیل “شجاعت فوق‌العاده و تعهد فعالانه به عدالت در برابر نقض حقوق بشر در ایران” این جایزه را به بهاره هدایت اعطا کرده است. بهاره هدایت، عضو شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت، به نه سال و نیم حبس محکوم شده است.

متن کامل این پیام به شرح زیر است:

قطاری که زندگی را می برد، مسافران متعدد … >>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!