سلاخی می گریست/به قناری کوچکی دلباخته بود

سلاخی می گریست/به قناری کوچکی دلباخته بود

شعری از شاملو که روی یک کارت پستال کشیدم

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!