شازده مریم توده ای و خمینی

در بیست و دوم اسفند هشتاد و شش، مریم فیروز در ۹۵ سالگی در تهران درگذشت. یکسال پیش از مرگ ویدیو ضمیمه تهیه گردیده و بتازگی بی بی سی آنرا پخش کرد.

مریم فیروزهمسر نورالدین کیانوری، دبیر اول حزب خائن توده بود. تماشا کردن این ویدیو برای علاقمندان به هنرتحریف تاریخ جالب خواهد بود.

نکات قابل بحث زیادی وجود دارد، بارزترین آنها، “مریم خانوم” که از نزدیک شاهد جنایات رژیم، منجمله قتل عام سال شصت و هفت بوده، در مورد خمینی میگوید:

“شما در مورد امام خمینی چی میگید؟

[مریم خانوم] من فوق العاده بهش علاقه دارم و احترام. این سلطنته که الان تقشم درآمده، همه جا گفتن دست نشاندۀ انگلیس را از بین برد. چرا ما اینقدر کوچیک میبینیم؟

یه قدم که خودمون ور میداریم انگار که دماونده، اما اون که این کار را کرد، سلطنت رو ریشه کن کرد گفته هاشو بخونید، وقتی در پاریس بود، در پاریس هم که بود، ما بهش ارتباط داشتیم. و یکی از آقایون گفته بود کیا [کیانوری] چون خودش آخوندزاده است به آخوندا علاقه داره، ایرج اسکندری [گفته بود] …”

سئوال:

آیا سلطنت در ایران ریشه کن شده یا عمامه جای تاج را گرفته؟

آیا ایندست چشم پوشی از واقعیات راه به دهی خواهد برد؟

تبریک

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!