پاسخهای احمدینژاد اعتراض نمایندگان مجلس را برانگیخت

در نخستین تجربه طرح سئوال از رئیس جمهور ایران در مجلس این کشور، محمود احمدی نژاد به سئوالات مطرح شده توسط گروهی از نمایندگان منتقد دولت پاسخ داد، اما پاسخ های او با اعتراض شدید گروهی از نمایندگان مواجه شد.

آقای احمدی نژاد که ساعت ۹ صبح امروز چهارشنبه ۲۴ اسفند (۱۴ مارس) در صحن علنی مجلس شورای اسلامی در تهران حاضر شده بود، در سخنانی که با شوخی همراه بود، از سئوالات مطرح شده انتقاد کرد و صلاحیت علمی علی مطهری، طراح اصلی سئوالات را تلویحا زیر سئوال برد.

او گفت که اگر با خود دولت مشورت شده بود، سئوالات مناسب تری پیشنهاد می کرد و به طعنه گفت که طراح سئوال ها همان کسی است که مدرک دانشگاهی خود را “با فشار دادن یک شصتی (شاسی)” گرفته است.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!