برنامهای ویژه نوروزی تلویزیون ملی ایران در اون سالها….

دوستان عزیز پشاپیش عید باستانی نوروز را به شما تبریک میگم و براتون سال خوب و خوش و پر خیر و برکتی آرزو می کنم.

کلیپ از برنامهای نوروزی تلویزیون ملی است که در سالهای ۱۳۵۷-۱۳۵۵ تهیه شده . این کلیپ شامل آهنگهای از خانم هایده ، فرهاد ، نلی و عارف، تبلیغات نوروزی رادیو ایران و خیمه شب بازی می باشد .

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!