خدمات بانکی سوييفت به ايران از روز شنبه قطع می شود

«انجمن ارتباطات ميان‌بانکی جهانی» که به اختصار سوييفت خوانده می‌شود روز پنجشنبه، در بيانيه‌ای اعلام کرد، کليه خدمات خود را به آن دسته از بانک ها و نهادهای مالی ايرانی که مشمول تحريم‌های اتحاديه اروپا و آمريکا هستند، از روز شنبه ۲۷ اسفندماه قطع می کند.

به گزارش خبرگزاری رويترز، لازارو کمپوس، مدير اجرايی سوييفت، در اين زمينه گفته است:«تصميم اتحاديه اروپا سوييفت را مجبور به این اقدام کرد.»…………….

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!