اسرائیل؛ سگی که زیاد پارس میکند

حاج آقا علی اکبر صالحی، وزير امور خارجه نظام پربرکت مسلمین “اصلاح طلب” و غیره که متولد عراق است در مصاحبه با شبکه ۲ دانمارک گفته:

“اسراييل چيست؟ يک موجوديت جعلی کوچک که نميتواند يک هفته جنگ واقعی را تحمل کند.

اگر اسراييل اين اشتباه را مرتکب شود، زمان پايان اسراييل فرا خواهد رسيد. آن‌ها اين را به خوبی مي‌دانند … ما اسراييل را يک کشور نمي‌دانيم. يک موجوديت جعلی است، امتداد نفوذ امريکا در خاورميانه است. بنابراين تهديد واقعی امريکاست.”

یک عراقی دیگر؛ “رئیس مجلس” رژیم، حاج آقا لاریجانی هم دیروز گفته:

اسرائیل جرات حمله به ایران ندارد … سگ‌هایی که زیاد پارس می‌کنند اهل حمله نیستند.”

به عبارت دیگر؛ اینها امر بهشان مشتبه شده، دست کم گرفتن توان نظامی آمریکا و اسرائیل عاقبت خوشی ندارد.

پیش از آنکه مسلمین جنگ طلب که در حال دستیابی به تسلیحات هسته ای هستند، بارها اعلام کرده اند که ” اسرائیل باید از صفحه روزگار محو شود” و ایران را در مگسک حمله پیشگیرانه جهان آزاد قرارداده اند موفق شوند جنگ دیگری بر ایرانیان و منطقه تحمیل کنند؛ باید هرچه در توان داشت در سرنگونی کلیت آنها که شامل “اصلاح طلبان” میشود هزینه کرد.

تبریک

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!