هُنر سروش

“برای جامعه ای که می خواهد با تعصب حرف بزند و فقط یک قرائت رسمی و قطعی از پدیده ها ارائه کند، پوپر می تواند خیلی خطرناک باشد چون عنصر شک را وارد می کند.

وقتی من در سال ۱۳۵۲ به انگلستان می آمدم، نامی از رشته فلسفه علم نبود اما در سال ۱۳۶۰ که به ایران بازگشتم و با فرمان آیت الله خمینی عضوی از ستاد انقلاب فرهنگی برای بازگشایی دانشگاه ها شدم (دانشگاه های ایران در جریان انقلاب فرهنگی پس از انقلاب بهمن ۱۳۵۷ تعطیل شد) رشته فلسفه علم را برای اولین بار در برنامه درسی رشته های فلسفی گنجاندم.»

فرمایشات بالا از بیانات اخیر آقای حسین حاج فرج دباغ ( عبدالکریم سروش) منتشر شده در سایت بی بی سی فارسی میباشد که داستان خس و خسین سه دختر معاویه بودند است.

١- بنا بر تاریخ ویدئو ضمیمه؛ حاج فرج قبل از ” سال ۱۳۶۰ ” در ایران تشریف داشته اند.

۲- بنا بر فرمایشات حاج فرج در این ویدئو ایشان مسئول “هر چه اسلامی تر کردن” دانشگاه ها بودند و نه آنطور که حالا ادعا میکنند “بازگشایی دانشگاه ها”.

۳- آن ادعای کنونی پرهیز از تعصب حاج فرج هم با حرفهای “عِطر افشانی” در زمان مسئولیت د ر “هرچه اسلامی تر کردن فضای دانشگاه” و اخراج “پاکسازی” بر اساس گزینشهای عقیدتی سیاسی دگر اندیشان هم جور در نمی آید.

عصر اطلاعات و اینترنت است و هنرمندی در تحریف تاریخ بسی دشوارتر شده.

تبریک

پ.ن. این هم یک هنرمند دیگر؛ اینبار تاریخچۀ گروه فرهنگی/پژوهشی حجتیه که ایران و ایرانی هنوز مورد عنایت اعضاء آن در کادر نظام پربرکت مسلمین “اصلاح طلب” و غیره هستند.

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!