کیانوری و نقش تاریخی او در فرهنگ لمپنیستی چپ در ایران – satire

 

 

 

 

 

من این ایمیل را دیشب دریافت کردم .

«

آناهید عزیز سلام ,

در این چند روزه من مشغول تحقیقات بسیار در مورد حزب توده و سرسپردگی کیانوری نوه شیخ فضل الله نوری بوده ام . من با بازماندگان بعضی از برجستگان این حزب مصاحبه هایی از طریق اسکایپ انجام داد ه ام . نوه دختری کلفت خانه ایرج اسکندری و نتیجه نوکر خلیل ملکی هردو شایعاتی را که قبلأ هم در ایران شنیده بودم تایید کرده اند . آنها هردو یک روز گرم تابستانی در ساعت سه و ربع بعد از ظهر شاهد گفتگوی کیانوری با یک سرباز روسی در میدان بهارستان بوده اند . بعد از این گفتگو به دستورپلیت بوروی شوروی سابق , کیانوری به دختر جوانی در بهارستان رو کرده می گوید : آمدی جانم ولی حالا چرا . حالا که چپ گشتم چرا.
کیانوری این متلک را مابین قره قوروت خوردن گفت . وابستگی و سرسپردگی کیانوری و لمپنیسم او در همین متلک و قره قوروت خوردن او پیداست .

تبریک.

فریده

»

 

 

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!