حرکت ضد دمکراتیک دکترجهانبگلو

سعید سلطانپور
امروز چهارشنبه 28 مارس کنفرانس کانادا و خاورمیانه جدید در تورنتو توسط سازمان ناتو بخش کانادا و گروه طرفدران ازادی های مدنی برگزار شد.

دکتر رامین جهانبگلو سخنران پنل شماره 3 بود. وی قبل از آغاز سخنرانی در میز شما ره 4 نشسته بود. ما هم در میز شماره 21 با تفاق دوستمان و یک خبرنگار اهل ترکیه از اغاز کنفرانس عکس برداری و نت برداری می کردیم.
با اشاره و صحبت دکتر جهانبگلو که میز ما را نشان می داد خانم مسول کنفرانس به سر میز ما آمد و گفت که بدرخواست سخنران نمی توانید فیلم بگیرید. توضیح دادیم که فیلم نمی گرفتیم.

خبرنگار ترک از خبرگزاری آناتولی ترکیه به خانم مسول کنفران اعتراض کرد که تعدادی دیگر دوربین در سالن مشغول فیلم برداری هستند و چرا فقط وی باید فیلم برداری نکند. در این موقع مسول کنفرانس از پلیس ها خواست که خبرنگاران را از سالن بیرون ببرند. کنسول ترکیه که در جلسه حاضر بود برای میانجی گری مراجعه کرد ولی بی نتیجه ماند. وی نیز بعد از مدتی سالن را ترک کرد.

مجددا خانم مسول کنفرانس به ما تذکر داد که فیلم برداری نکنید که توضیح دادیم عکس در طول مراسم با اجازه قبلی مسولین گرفته ایم.
متاسفانه دکتر جهانبگلو نشان داد که در حرف و عملشان تناقض جدی وقتی که حقوق بشر و حقوق مدنی وجود دارد، وجوددارد. اخراج خبرنگار ترک حرکتی غیر اخلاقی و غیر دموکراتیک بود و متاسفانه اقای جهانبگلو حتی بعد از اینکه متوجه شد خبرنگار اخراجی از گروه ما نبودند تلاشی برای برگرداندن این خبرنگار نکردند حداقل کاری که از یک مدعی مبارزه برای حقوق بشر و حقوق مدنی در کانادا می توان انتظار داشت.

در تمامی کنفرانس تنها آقای جهانبگلو بودند که به عکس گرفتن آنهم توسط میز ما اعتراض داشتند که باعث تاسف از یک استاد و فیلسوف می باشد. به عنوان مثال معاون سازمان امنیت کانادا و مسول قسمت ضد ترور یسم پلیس فدرال کانادا هم جز پنل 2 بودند ولی حساسیتی در مورد فیلم و یا عکس برداری نشان ندادند.
محدودیت د رکار پوشش خبرنگاری توسط اقای جهانبگلو شاید به این دلیل بود که ایشان نمی خواست مشخص نشود ایشان در میز شماره 4 در کنار کنسول اسرائیل در تورنتو نشسته اند که بخودی خود در کانادا موضوعیتی ندارد.

ولی
این موضوع قابل تعمق است وقتی که نازنین افشین جم در سخنرانی خود در پنل #4 بارها به سخنان جهانبگلو اشاره می کند و خواهان تشکیل شورای انتقالی برای ایران برای جلوگیری از تکرار حوادث عراق و لیبی می شود. افشین جم گفت ” خوشبختانه جلسه ای هم در این زمینه (شورای انتقالی) با دکتر جهانبگلو داشته است
براستی این جریانات با کمک سازمان نظامی ناتو در کانادا چرا از پوشش خبری یک کنفرانس که اعلام عمومی شده است نگران می شوند. ایا سناریویی توسط سازمان نظامی ناتو و جریانات مشکوک سیاسی حقوق بشری مانند نازنین افشین جم و همسرش وزیر جنگ با پوشش طرفداری از مردم ایران و عدم خشونت در حال شکل گیر ی

توضیح 
در زمان دستگیری دکتر جهانبگلو از معدود روزنامه نگاران و فعالین سیاسی بودم که د رمورد دستگیری ایشان در ایران موضع گیری و اطلاع رسانی کردم . 
لینک مقاله ام  در مورد دستگیری دکتر جهانبگلو  
http://news.gooya.com/politics/archives/047612.php 
دستگيري دكتر جهانبگلو هديه جناح امنيتي جمهوري اسلامي به نو محافظه كاران آمريكا، سعيد سلطانپور
خبر دستگيري دكتر رامين جهانبگلو عليرغم تلاش خانواده وي برا ي مسكوت ماندن خبر بسرعت به يك خبر در كانادا و ايران تبديل شد. راديو و تلويزيون سي.بي .سي بسرعت دستگيري وي را در ارتباط با مقاله وي در نقد احمدي نژاد در نفي كشتار يهوديان “ هولو كاست “‌ نسبت داد كه بنوعي پاي اسرائيل را هم به ميان بياورند. 7 ماه مه 2006 

این هم  لینک مقاله ای است که د رزمان ازادی دکتر جهانبگلو ا ززندان نوشته بودم 

کاهش وزن در هتل پر ستاره اوين و نکاتی در ارتباط با آزادی جهانبگلو، سعيد سلطانپور ssultanpour@yahoo.com
خوشبختانه آقای جهانبگلو هم آزاد شد. بعد از آزادی از زندان و قبل از ديدن خانواده به ايسنا رفت.
وی در آنجا سخنانی گفته که بريده هايی از آن را مرور می کنيم.  31 اگو.ست 2006 http://news.gooya.com/politics/archives/052482.php

است. این سوالی است که دکتر جهانبگلو باید پاسخ بگویند.

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!