فمینیسم بی فمینیسم

در ٣٤ سال گذشته، از “اقتصاد توحیدی” گرفته تا ” مردمسالاری دینی” و دیگر از ایندست لوس بازیهای پر هزینۀ جناح های مختلف نظام پربرکت مسلمین “اصلاح طلب” و غیره در شبیه سازی دست آوردهای تمدن بشری همه با شکست مواجه شده.

از جمله زورهای بیخود، تلاش برای جا انداختن “فمینیسم اسلامی” توسط عوامل بخش اکنون شاخ شکسته و تاریخ مصرف گذشتۀ “اصلاح طلب” رژیم در داخل و خارج کشور است.

رئیس فراکسیون ٨ نفره نسوان در مجلس ۲٩۰ رأسی “شورای اسلامی” میگوید:

“چیزی به اسم فمینیسم اسلامی وجود ندارد. این تصور و تفکری بود که در مجلس ششم مطرح شد اما ما پیرو رهبریم و از خودمان هم در حوزه‌ها چیزی اضافه و کم نمی‌کنیم.”

در جهان بینی و بنیان فکری که علوم انسانی توطئه غرب و “اقتصاد مال خر است” باید فمینیسم هم تابع همان نوع برداشت باشد .

تبریک

پ.ن. خواندن دیگر نظریات بامزه و غالباً متناقض حاجیه خانوم خالی از لطف نمیباشد.

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!