همجنس با همجنس

بیش از یکسال پیش در مطلبی عرض شده بود:
محسن روح الامینی یادتان هست؟

او یکی از جوانانی بود که در پی تظاهرات آرام مردم در سال گذشته گیر وحوش رهبر تجاوزگران اسلامیستی افتاد و کالبد لت و پار و کهریزکی شدۀ او را تحویل خانواده اش دادند.

پدر این مقتول، حاج آقا دکتر عبدالحسین روح الامینی یکی از کارگزاران نظام پر برکت است. پاچه خواری این پدر نمونه اسلامیست از رهبر همانهایی که بر سر جگرگوشه اش آن آوردند که به سختی در وهم بشر متمدن میگنجد، باور نکردنی است.
———————————–

اکنون بنا بر گزارش رسانه های  رژیم، پدر نمونه که ” دبیر کل حزب توسعه وعدالت ایران اسلامی” هم تشریف دارند، از رهبر جناح “اصلاح طلب” رژیم، حاج آقا حجت الاسلام والمسلمین محمد خاتمی که با شرکت در “انتخابات” به هواداران سالها بازی دادۀ خود  پشت کرد تشکر کرده است.

کبوتربا کبوتر باز با باز 

کند همجنس با همجنس پرواز

تنها و تنها راه رهایی؛ تلاش بی امان در سرنگونی کلیت مسلمین حاکم “اصلاح و طلب” و غیره است و لاغیر.

تبریک

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!