دَک کردن

مردم به جان آمده در منطقۀ دیکتاتور- خیز خاورمیانه و شمال آفریقا؛ ، یکی بعد از دیگری بپا خاسته و با دیکتاتور خداحافظی میکنند.

فهرست دَک شدگان تا به امروز:

زین العابدین بن علی؛ ٢٤ سال “رئیس جمهور” تونس

معمر محمد أبو منيار القذافی؛ ٤٢ سال “رهبر” لیبی

محمد حسنی السيد مبارك‎؛ ٣٠ سال “رئیس جمهور” مصر

علي عبدالله صالح‎؛ ٣٣ سال “رئیس جمهور” یمن

فعلاً خیزش مردم بحرین با کمک عربستان سرکوب شده

در یکسال گذشته مردم دلیر سوریه در آیین خداحافظی با ٤١ سال دیکتاتوری موروثی آل اسد بیش از ٩٠٠٠ کشته داده اند؛ زمان سقوط بعثی ها مطرح است نه احتمال آن.

تا آنجا که به نظام پربرکت مسلمین “اصلاح طلب” و غیره مربوط میشود؛ ایرانیان سالهاست که با رژیم خداحافظی کرده اند و با آغاز تحریم های کمر شکن جهان آزاد در چند ماه آتی؛ زمان بدرقه حضرات هم خواهد رسید.

زبلها مانند بن علی، جان و مال دزدی را بر میدارند و در میروند و ابلهان مانند قذافی جان بر سرش میگذارند.

زمان خداحافظی با همه دیکتاتورها فرا رسیده؛ آهای ولد حافظ اسد، خدایگان علی آقا، عبدالله… بربندید محملها.

تبریک

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!