زنان نافرمان تهران

از بدو سر کار آمدن، حجاب اجباری رکن رکین نظام پربرکت مسلمین “اصلاح طلب” و غیره بوده.

در میز گردی در تهران؛ مجید ابهری “رفتار شناس” گفته:

” ٣٢ سال است که ٢۶ نهاد با صرف هزینه های سنگین در زمینه حجاب و عفاف کار می کنند … در حال حاضر ٣٧ درصد زنان تهرانی حدود پوشش را رعایت می‌کنند و ٤١ درصد از مردان. علت آن این است که ما هنوز نتوانسته‌ایم یک رفتار اجتماعی را برای آنها معنی کنیم. “

به عبارت دیگر؛ نسل سوم و چهارم پس از انقلاب خوش عاقبت که چیزی جز حجاب اجباری ندیده هم زیر بار زور نمیروند.

ایرانی ذاتاً آزاده است؛ انقلاب کرد تا آزادی بیشتر داشته باشد نه اینکه اسیر بربریت مسلمین حاکم و تئوریهای من درآوردی شارلاتان علی شریعتی شود.

تنها و تنها راه رهایی؛ تلاش بی امان برای سرنگونی کلیت رژیم است و لاغیر.

تبریک

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!