پای حرفهای علی عبدالرضایی

چندی پیش به گفتگویی تلویزیونی نشستیم و از همه چیزی گفتم که شنیدن بخشی از آن می تواند برای آنها که دنبال تجربه های تازه اند جالب باشد.این ویدئو تازه چند ساعت پیش در یوتیوب منتشر شد

صفحه شعر علی عبدالرضایی در فیس بوک

http://www.facebook.com/pages/Ali-Abdolrezaei-s-po…

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!