انتظار

 

 

من در گذار_ راه تو بودم به گوشه ای
صبح_ پگاه بود و تو ، از در  درآمدی

با عشوه رخ نمودی و دادی تو بوسه ای
گفتی خوشا ، میان عزیزان سر آمدی

بس روز و شب که آتش عشقت به جان دمید
من با خیال روی تو آن گوشه  ، بیقرار

چشمان من به راه تو مانده ست ، پر امید
از بهر بوسه های دگر، لب  به انتظار

دكتر منوچهر سعادت نوري

بر گرفته از مجموعه سروده‌های امید وآرزو

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!