لیلا فروهر یا نوش آفرین؟ به یاد حزب رستاخیز

کلاس اول نظری سال خاطره انگیزی بود. چندی قبل پادشاه مرحوم خواب نما شده بود و یکباره تصمیم به تک حزبی کردن ایران نموده بود. ملت ایران که هیچ گاه با تحزب و اینگونه مسائل آشنایی نداشتند، و اصلا از وجود احزاب بی خبر، به پیام تک حزبی شدن توجهی ان چنانی نکردند. من از خانواده کاملا غیر سیاسی بودم که تنها تماسم با سیاست از طریق باخبر شدن از دستگیر شدن یکی از اقوام بدست ساواک بود. او که سال دوم صنعتی بود، به دلائل نامعلوم برای ما ۶-۷ ماهی زندانی شد و با دخالت پدرم نهایتا پدر من که بسیار –ضد سیاست — و اینگونه مسایل بود، هیچ گاه از دلیل دستگیر شدن مجید صحبتی نکرد. فقط آاینکه اشتباهی شده و او هیچ گاه با “خرابکاران” همکاری نکرده. بار دوم که مجددا و این بار سال چهارم مجید را گرفتند، دیگر با پارتی بازی هم نتوانستند مجید را از زندان بیرون بیاورند. از قراری او و برخی از دوستانش در دانشکده فنی به “تک حزبی” شدن ایران اعتراض داشتند. در هر روی، آن زمان این جزییات را بما نگفتند.

مدیر دبیرستان- برای همکاری با دستور آموزش و پرورش، و یا شاید انجام وظیفه – در پیام صبح گاهی خبر از برگزاری انتخابات برای برگزینی نماینده حزب رستاخیز از هر کلاس را داد. از نظر هنری، اعلان تک حزبی شدن ایران و تشکیل حزب رستاخیز مصادف بود با ۲ آهنگ معروف از ۲ خواننده محبوب پسران در حال بلوغ: “گل هم گل آفتاب گردرون” نوش آفرین و “شمیم” لیلا فروهر. ما که فرزندان خلف همان ملت حیدر نعمتی بودیم، این بار نیز به دو دسته تقیسم شدیم: طرفداران لیلا فروهر و طرفداران نوش آفرین. که البته شخصا ارادت خاصی به نوش آفرین داشتم. ان روز در کلاس ما رای گیری برای انتخاب حزب رستاخیز صورت گرفت ولی ما بچه ها که اصلا در باغ “انتخابات” رستاخیز نبودیم تصمیم گرفتیم که به این طریق بفهمیم که آمار رسمی محبوبیت کدام یک بالاتر است. ناظم دبیرستان برای نظارت انتخابات به کلاس ما آمد ه بود. قرار شد مهدی – مبصر کلاس آرا را بخواند و ناظم ثبت کند-

رای اول و دوم به دو کاندیدا داده شد، ولی رای سوم: لیلا فروهر – لیلا فروهر -نوش آفرین ……ناظم مدرسه که دوزاریش کمی کج بود پس از خوانده شدن رای دهم یا یازدهم متوجه شد که رای ها برای این دو محبوب نسل جوان بجای ی کاندیدا های حزب افتاده دست پاچه شد و بلافاصله نتایج انتخابات کلاس ما را مردود اعلام کرد.

روز بعد مدیر دبیرستان با بیان اینکه شما ها آدم نیستید و رای گیری بهتان نیامده – نفری ۲ نمره از انظباط ما کم کرد. یادش بخیر دوم مارس ۱۹۷۵ روز تشکیل حزب رستاخیز.

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!