دمکراسی با پول مردم ایران و یا خارجی ها ؟

به مناسبت سخنان دکتر جهانبگلو و نازنین افشین جم د رمورد کمک به فعالان ایرانی توسط کانادا در کنفرانس کانادا و خاورمیانه جدید

مهمانان این هفته برنامه راه حل – دو تن از فعالین سیاسی مسلمان

محمد حدادی – مجامع اسلامی ایرانیان

و از بنیانگذاران کانون اندیشه وگفتگو و حقوق بشر در ایران – تورنتو

عضو کنفدراسیون دانشجویان اروپا دهه 50

حسن گلسفیدی

کانون بیان Bayan Centre for Thought

بنیانگذاران کانون اندیشه وگفتگو و حقوق بشر در ایران- تورنتو از

-ستون نویس ایران استار

یکشنبه 8 آوریل 2012

ساعت 7 شب بوقت تورنتو ( 4 بعداز ظهر بوقت ونکور و لس آنجلس ) از تلویزیون تن کانادا

email: rahehaltv@gmail.com

rahehaltv@twitter.com

برنامه هفته آینده 16 آوریل

نقش نهادهای آمریکایی درجذب نیروها ی ایرانی

مهمان برنامه احمد مزارعی – فعال سیاسی چپ

مجری و تهیه کننده : سعید سلطانچور

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!