نقطه نظر بنی صدر در مورد تحولات اخیر

بنی صدر به عنوان شخصی که اولین رییس جمهور پس از انقلاب  ایران بود، مطالبی را عنوان می کند که کمتر از ان آگاه هستیم.   در این دو گفتگو او هم تحلیلی از سفر اخیر ادرقاان به ایران دارد و هم صحبت ها اخیر رفسنجانی و بازتاب آن.  در پشت پرده برخی مسائل- برای مثال صحبت های مزحک احمد خاتمی -دلقک خامنه ای در نماز جمعه در حقیقت همین مسائلی است که بنی صدر به آن اشاره میکند.

برای نمونه  رابطه  فرزند یا برادر زاده هاشمی  در معامله اسلحه با امریک  + دیدار صدام با اویسی بختیار دقیقه ۷- ۱۴

و انگلیس برا آغاز جنگ با ایران- و شکست عراق فقط پس از ۴ ماه از آغاز جنگ، و نقش رفسنجانی و خامنه ای در ادامه جنگی که پس از ۴ ماه ایران در آن دست بالا دشت:

http://soundcloud.com

دیدار اردوغان از ایران:

http://enghelabe-eslami.com

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!