“روایت تصویری “شیر مرغ” و “جان آدمیزاد

سال پیش تعطیلات چهار روزه اول تابستان را به هشت روز تبدیل کردیم و از مسیر “فری وی ۵” در “کالیفرنیا” شروع و به ایالت “اورگان” و ایالت “واشنگتن” و در آخر به “کانادا” رسیدیم و بعد از گردش دو روزه ای در “ونکوور” معروف به لوس آنجلس کانادا و برگشت به “سیاتل” شهر “بوئینگ” و “میکرو سافت” از طریق “فری وی ۱۰۱” و جاده زیبای جنگلی بسیار سبز کنار اقیانوس آرام آرام – آرام به شهر کوچک ساحلی “لانگ بیچ” در ایالت واشینگتون رسیدیم. در این شهرشهر چشمم به تابلوی فروشگاهی افتاد که در پایان اسمش “موزه” ذکر شده بود، کنجکاو شدم و بداخل رفتم.

http://uniqueart.blogspot.com/2011/08/long-beach-w…

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!