Blog

The Azeri connection

One kernal of truth to the report might be found in the fact that Azeris constitute the largest minority group in Iran. Persians are of

Read More »

ممنوعیت “همسفرگی” بهائیان

هرانا؛ خبرگزاری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران: “طبق گزارشهای رسیده در تاریخ ۹۱/۱/۱۹ چند تن از زندانیان بهایی شیراز بنامهای کاوس صمیمی، کامبیز حبیبی،

Read More »

بوسه درد

آسمان درد میکشد زمین درد میکشد و زندگی دررچشمان تو با پرواز پرندگان از پشت کوه میاید   درد در کمین مرگ است یا بدنبال

Read More »