ممنوعیت “همسفرگی” بهائیان

هرانا؛ خبرگزاری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران:
“طبق گزارشهای رسیده در تاریخ ۹۱/۱/۱۹ چند تن از زندانیان بهایی شیراز بنامهای کاوس صمیمی، کامبیز حبیبی، مژگان عمادی و فرشید یزدانی را به بازداشتگاه پلاک ۱۰۰ اطلاعات برگرداندند و تا کنون خبری از ایشان در دست نیست.

در بند عمومی زندان به زندانیان بهایی گفته شده حق هیچ گونه صحبت، ارتباط و همسفرگی با زندانیان دیگر را ندارند و در صورت اجرا نکردن این دستور با برخورد مسئولین زندان روبرو می‌شوند.”

به عبارت دیگر؛ در مسقط الرأس دین ایرانی بهایی به بند کشیدن ایرانیان پاک نهاد به جرم باورمندی به آن آیین  که در کارنامه اعمال جز منفعت و نیک نامی برای ایرانی و ایرانی در جهان نداشته کافی نمیباشد و باید هر “گونه صحبت، ارتباط و همسفرگی” آنان با دیگر هموطنان اسیر را ممنوع کرد.

تنها راه رهایی از ٣۴ سال ایران و ایرانی ستیزی نظام پربرکت مسلمین “اصلاح طلب” و غیره، تلاش بی امان برای سرنگونی کلیت حاکمیت آنان است و لاغیر. 
  
تبریک

پ.ن. به اینجا  و اینجا هم سرکی بکشید

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!