خامنه ای پیامبر اسلام شد

مشرق نیوز:

” شنیده ایم دیدار همسر و دختر اردوغان با مقام معظم رهبری که تحت تاثیر شخصیت معنوی ایشان دقایقی را اشک ریخته اند بازتاب گسترده ای در میان هیات همراه اردوغان و سیاسیون ترکیه داشته است.”

جهان نیوز:

“در این دیدار نوع نگاه و ارادت آقای اردوغان و همسر و فرزندشان به رهبر معظم انقلاب کاملا مشهود بود، اردوغان در این دیدار خطاب به رهبر معظم انقلاب بیان کرد که من به عنوان یک مسئول کشور در خدمت شما نیامده ام بلکه به عنوان مریدی به خدمت مرادم آمده ام.

زهره الهیان، نماینده تهران در خانه ملت ادامه داد: همسر و دختر آقای اردوغان در این دیدار خطاب به رهبر معظم انقلاب بیان کردند که شما ما را به یاد پیامبر گرامی اسلام می اندازید.”

البته این “تحت تأثیر شخصیت معنوی” آشک ریختن و ارادت به “مراد” و شباهت به پیامبر اسلام چیز جدید نیست، همانطور که تقریباً دو سال پیش همراه با ویدیو راوی تقدیم شد، ولادمیر پوتین سابقاً کمونیست لامذهب گفته:

“با عنایات به مطالعاتی که من در بارۀ مسیح داشتم، در ملاقات با رهبر انقلاب، تمام ویژگیهای نوشته شده برای مسیح را در آیت الله خامنه ای دیدم و برایم متجلی شد”

سئوال:

چرا ایرانیان قدر این المثنی حضرت مسیح که همزمان پیامبر اسلام را بیاد دیدار کنندگان می آورد و کرامات گریه آور هم دارد را نمیدانند؟

تبریک

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!