دیدار با ثمین باغچهبان

با وجود گذشتن بیش از سه دهه از انتشار آلبوم رنگین کمون، هنوز بسیاری ترانه های آن را به یاد دارند و با آن خاطره دارند. اما ثمین باغچه بان خالق آن بر خلاف اثرش کمتر در خاطرها مانده بود. علاقه ای به مصاحبه نداشت و به قول خودش با دنیا قهر کرده بود. تنها اصرار محمود خوشنام، پژوهشگر موسیقی و دوست قدیمی اش باعث شد که برای نخستین بار به گفت و گویی در مقابل دوربین رضایت بدهد. او و همسرش، اولین، خواننده رنگین کمون، در گفت و گویی که در سال ۱۳۸۶ و چند ماه پیش از مرگ ثمین در خانه شان در استانبول ضبط شد، از روزهای گذشته و خاطرات هنری خود می گویند.

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!